07 august 2014

Heiti Talviku trall - ülisuvesees

Hälbimus

Liig palju mun valu ja kirge,
et tajuda Jumalat.
Küll kõrvetab leek mind ehk rõske,
küll nokitseb südame hauan. 

Küll surmahirm raske mind rõhub,
kui kohiseb pimedan,
kui kuhjuvan pilvede murrun
mõõk lõikab ning trummistik põrab.

Pean uskuma julma ürgjõusse,
usk rinda see ängistab.
On maskiks vaid jõududel tõde,
meil´, nälgind laaneelajail´ söödaks!

Vast peitubki rusikain tõde,
kui aeg seda tõestab:
need suured ja rasvased mehed,
kel´ aidad ja salved täis vara,

või kulund kuubede kandjad,
kes, ajud täis vaimustust,
leit´ aatemaad massile müüvad,
et omada jumala kuju...

(üsna karm, aga kohutavalt ilus, pea igal pool hauda või tapva linguga otse võllas rippuv tegelisnki, kutsuv-arbuv-manav Heiti Talvik Jürgen Dengoga, Tallinnas Kodu pargis loetuna, higimull otsa ees, imelikult kummaliselt hirmsalt õudselt kohalolemise tunne, isegi kui oleme kaugel sellest, et kohal olla, Baikal huulil ja meeled pisut krampis)

Kommentaare ei ole: